Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Камиони Avia

 

Avia D75

 

Avia D90

 

Avia D120

 Издръжливостта е най-решаващият фактор в живота на превозното средство във взискателните условия на градските и… Оптимизирано съотношение между издръжливост и полезен товар, заедно с висока надеждност  предопределя AVIA за взискателни услуги в изграждането…  За превозването на всякакви стоки, най-високият възможен полезен товар и нисък разход на гориво означават максимална печалба… 


Камиони Avia
Avia D75
Avia D90
Avia D120
Специализирана техника