Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 


Финансов лизинг

Финансовият лизинг е най-често избираното средство за финансиране.

За нова пътна и строителна техника размера на минималната авансова вноска е 10% от стойноста при един срок на договора до максимално 72 месеца (6 години). Годишният лихвен процент варира между 6,5% и 12,5%.

Употребяваната пътна и строителна техника може да бъдат финансирани за срок до 48 месеца (4 години) при същата минимална авансова вноска и лихвени проценти.

Финансовите параметри и конкретните условия на договора зависят от изявеното от клиента желание относно размера на първоначалното авансово плащане, срока на договора и финансовите показатели на неговата фирма.

......................................................................................................................................................

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг Ви дава възможност да ползвате пътната и строителна техника за един определен от Вас срок без да придобивате собственост върху него и без да се ангажирате с реализацията му след срока на употреба.

Годишните лихвени проценти тук варират между 10% и 15% процента при максимален срок на лизинга до 36 месеца (3 години).

Финансовите параметри и конкретните условия на договора зависят от изявеното от клиента желание относно размера на първоначалното авансово плащане, срока на договора и финансовите показатели на неговата фирма.

......................................................................................................................................................

Банков кредит

Покупката на пътна и строителна техника може да се финансира и чрез банков кредит.

Лихвените проценти тук се движат между 6,5 % и 12,5%, минималният размер на авансовото плащане е 10% от цената без ДДС. Максималните срокове на финасирането с кредит са до 72 месеца (6 години) за нова пътна и строителна техника и до 48 месеца (4 години) за употребявана техника.

Удобство при този начин на финансиране е, че при закупуването на автомобила Вие получавате данъчна фактура за цялата му стойност и чрез въстановяването на ДДС в размер на 20% от хазната Вие на практика покривате първоначалната вноска.

......................................................................................................................................................

Списък с необходимите документи за кандидатстване за финансиране можете да изтеглите и отпечатате от тук.

Крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от съответната финансиращата институция.
За повече информация сме винаги на Ваше разположение. 


Камиони
Влекачи
Самосвали
Бордови надстойки
Фургонни надстройки
Специализирани камиони
Строителна техника
Багери
Бетоновози
Кранове и автовишки
Ремаркета и мотокари
Полуремаркета
Ремаркета
Мотокари
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Обслужване и сервиз
Резервни части
Гаранционни условия