Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Финансиране
Финансиране на покупката

За подпомагане закупуването на пътна и строителна техника Чехобул ООД работи и партнира на всички финансови къщи в страната.


Предлагат се три форми на финансиране покупката на пътна и строителна техника - финансов лизинг, оперативен лизинг и банков кредит.

Финансовите параметри и конкретните условия на договора зависят от изявеното от клиента желание относно размера на първоначалното авансово плащане, срока на договора и финансовите показатели на неговата фирма.

При закупуване на нова пътна и строителна техника се предлагат следните условия за финансиране:

 • Максимален срок на договора: 6 години ( 72 месеца)
 • Минимална авансова вноска: 10% от стойността
 • Лихвен процент: от 6,5% до 15%
При закупуване на употребявана пътна и строителна техника съответните параметри на договорите са:
 • Максимален срок на договора: 4 години ( 48 месеца)
 • Минимална авансова вноска: 10% от стойността
 • Лихвен процент: от 6,5% до 15%
Срокът за обработка на документите и получаване на отговор за желаното финансиране е в рамките на 1 до 5 работни дни след подаване на необходимите документи, като крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от финансиращата институция.

Необходимите документи за кандидатстване за финансиране са:
 • Съдебна регистрация и последващи пре-регистрации на фирмата
 • Удостоверение за актуално състояние
 • БУЛСТАТ
 • Данъчна регистрация и регистрация по ДДС
 • Лична карта на представляващия фирмата
 • Заверени счетоводни отчети на фирмата за последната година и последното изтекло тримесечие на текущата година
 • Годишна данъчна декларация
 • Оферти за транспортното средство, предмет на сделката
 • Лиценз, ако дейността на фирмата изисква такъвПовече за: 


Камиони
Влекачи
Самосвали
Бордови надстойки
Фургонни надстройки
Специализирани камиони
Строителна техника
Багери
Бетоновози
Кранове и автовишки
Ремаркета и мотокари
Полуремаркета
Ремаркета
Мотокари
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Обслужване и сервиз
Резервни части
Гаранционни условия