Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Лого Форд

Банков кредит

Покупка на тежкотоварен автомобил може да се финансира и чрез банков кредит. Лихвените проценти тук се движат между 7,5 % и 12,5%, минималният размер на авансовото плащане е 10% от цената без ДДС. Максималните срокове на финасирането с кредит са до 60 месеца (5 години) за нови и до 48 месеца (4 години) за употребявани автомобили.

Удобство при този начин на финансиране е, че при закупуването на автомобила Вие получавате данъчна фактура за цялата му стойност и чрез въстановяването на ДДС в размер на 20% от хазната Вие на практика покривате пзрвоначалната вноска.

Срокът за обработка на документите и получаване на отговор за желаното финансиране е в рамките на 1 до 4 работни дни след подаване на необходимите документи, като крайното решение относно одобрение или неодобрение се взема от финансиращата институция.

За повече информация и конкретни предложения:

Тел.:   (032) 940 963
Email: kamioni@chehobul.com 


Продукти и модели
Кабини
Приложения и модели
Двигатели
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Сервизно обслужване
Резервни части
Оферти
За транспорт
За строителството
Влекачи