Chehobul
 
 
 


КОНТАКТ:

  Чехобул ООД
4003   Пловдив
бул. Васил Априлов 152

Тел.: +359(0)32 951 024
+359(0)32 956 172
Факс: +359(0)32 951 024
Е-mail: info@chehobul.com
HTTP: http://www.chehobul.com
РЕКЛАМА
 

Лого Форд


Сервизни услуги

Оригинални сервизни услуги от Ford

Нашият специално обучен сервизен персонал разполага с необходимата квалификация и оборудване за бързо и качествено извършване на диагностика, ремонт и поддръжка на Вашите тежкотоварни автомобили Ford. Ние Ви предлагаме индивидуално сервизно планиране за обслужване за Вашия автопарк. Това гарантира, че в нужния момент ще Ви бъде предоставена необходимата сервизна услуга, пести Вашето време и снижава разходите по поддръжката на автомобилите. Свържете се с нашия сервизен център в Пловдив на телефон (032) 940 965 или чрез email на адрес info@chehobul.com. 


Продукти и модели
Кабини
Приложения и модели
Двигатели
Финансиране
Финансов лизинг
Оперативен лизинг
Банков кредит
Услуги
Сервизно обслужване
Резервни части
Оферти
За транспорт
За строителството
Влекачи